ELŐÍRÁSOK
ONLINE ÁRUHÁZ MARIBELLA.HU

TARTALOM:

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 2. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK AZ online áruházban
 3. AZ ELADÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI
 4. A TERMÉK FIZETÉSI MÓDSZEREI ÉS FELTÉTELEI
 5. A TERMÉK KÖLTSÉGE, MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS DÁTUMA
 6. TERMÉK PANASZ
 7. A PANASZOK RENDEZÉSÉNEK ÉS A PANASZOK VIZSGÁLÁSÁNAK KÜLÖNLEGES MÓDSZEREI, VALAMINT AZ ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI SZABÁLYOK
 8. A MEGÁLLAPODÁS ELLENŐRZÉSÉNEK JOGA (2014. DECEMBER 25-től KÖTÖTT ELADÓ MEGÁLLAPODÁSOKRA VONATKOZIK)
 9. VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 11. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK Sablonja

A https://maribella.hu/ online áruház törődik a fogyasztók jogaival. A fogyasztó nem mondhat le a fogyasztói jogokról szóló törvény által biztosított jogokról. A fogyasztók számára kevésbé kedvező szerződések a fogyasztói jogokról szóló törvény rendelkezései érvénytelenek, helyükön a fogyasztói jogokról szóló törvény rendelkezései érvényesek. Ezért a jelen Szabályzat rendelkezései nem kívánják kizárni vagy korlátozni a törvény kötelező rendelkezéseivel rájuk ruházott fogyasztói jogokat, és az esetleges kétségeket a fogyasztó érdekében kell magyarázni. Abban az esetben, ha a jelen szabályzat rendelkezései nem felelnek meg a fenti rendelkezéseknek, ezek a rendelkezések irányadóak és alkalmazandók.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A https://maribella.hu/ címen elérhető online áruházat PIOTR BOŻEK üzemelteti, aki TIMETRADE PIOTR BOŻEK néven folytat kereskedelmi tevékenységet, bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartásba, amelyet a kerületi bíróságok és az Igazságügyi Minisztérium vezet, és amelynek: üzlethelység címe : ul. Towarowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország, Lengyelország. NIP 5472018151, REGON 365754704,és szállítási cím ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország, e-mail cím: office@maribella.hu, timetradepl@gmail.com.

1.2. A jelen Szabályzat kizárólag az Internetes Üzletet használó fogyasztóknak szól, kivéve, ha a Szabályzat valamely rendelkezése másként rendelkezik.
1.3. A jelen Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban az Online áruházban kezelt személyes adatok kezelője az Eladó. A személyes adatok feldolgozása az Internetes áruház weboldalán közzétett adatvédelmi irányelvekben meghatározott célokból, mértékben és alapon történik. Az adatvédelmi irányelvek főként a személyes adatok adminisztrátor általi, az online áruházban történő feldolgozására vonatkozó szabályokat tartalmazzák, ideértve a személyes adatok feldolgozásának okait, céljait és terjedelmét, valamint az érintettek jogait, valamint a sütik és az elemző eszközök használatára vonatkozó információkat. az Online áruházban. Az online áruház használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóképpen, a személyes adatok szolgáltatása a Szolgáltatás címzettje vagy az Ügyfél által az Internetes áruház használatával önkéntes, kivéve az adatvédelmi irányelvekben megjelölt kivételeket (a szerződés megkötése és az eladó törvényi kötelezettségei).

1.4. Definíciók:

 • MUNKANAP – hétfőtől péntekig tartó nap, a munkaszüneti napok kivételével.
 • REGISZTRÁCIÓS FORMA – az online áruházban elérhető űrlap, amely lehetővé teszi számla létrehozását.
 • RENDELÉSI FORMA – Elektronikus szolgáltatás, az online áruházban elérhető interaktív űrlap, amely lehetővé teszi megrendelés leadását, különösen a termékek kosárba helyezésével és az adásvételi szerződés feltételeinek meghatározásával, beleértve a szállítást és a fizetést is.
 • ÜGYFÉL – (1) teljes cselekvőképességű természetes személy, és az általánosan alkalmazandó jogszabályok által előírt esetekben korlátozottan cselekvőképes természetes személy is; 2. jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezeti egység, amelyet a törvény cselekvőképességnek ismer el; – aki értékesítési megállapodást kötött vagy szándékozik megkötni az eladóval.
  Polgári kódex – a polgári törvénykönyvről szóló, 1964. április 23-i törvény (Journal of Laws of 1964, 16. szám, 93. tétel, módosítva).
 • SZÁMLA – Elektronikus szolgáltatás, amelyet a Szolgáltatás igénybevevője egyedi névvel (bejelentkezési névvel) és jelszóval jelöl, a Szolgáltató informatikai rendszeréből származó erőforrások gyűjteménye, amelyben a Szolgáltatás címzettje által szolgáltatott adatok és az Internetes áruház megrendeléseivel kapcsolatos információk találhatók. gyűjtik.
 • HÍRLEVÉL – elektronikus szolgáltatás, a Szolgáltató által e-mailben biztosított elektronikus terjesztési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az azt igénybe vevő összes szolgáltatás igénybe vevője automatikusan kapja meg a szolgáltatótól a hírlevél későbbi kiadásainak ciklikus tartalmát, amely információkat tartalmaz a termékekről, hírekről és promóciókról az online áruházban.
 • TERMÉK – az Online áruházban elérhető mozgatható tárgy, amely az Ügyfél és az Eladó között létrejött adásvételi szerződés tárgyát képezi.
 • FELTÉTELEK – ezek az online áruházak szabályai.
 • ONLINE ÁRUHÁZ – a Szolgáltató online áruháza elérhető az internet címen: https: // maribella.hu /.
 • KERESKEDŐ; SZOLGÁLTATÓ – PIOTR BOŻEK TIMETRADE PIOTR BOŻEK néven vállalkozást vezet be a Lengyel Köztársaság gazdasági miniszter által vezetett központi nyilvántartásába és a Lengyel Köztársaság gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztatóbaüzlethelység címe : ul. Towarowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország, Lengyelország. NIP 5472018151, REGON 365754704,és szállítási cím ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország, e-mail cím: office@maribella.hu, timetradepl@gmail.com.
 • ELADÁSI MEGÁLLAPODÁS – a vevő és az eladó között az online áruházon keresztül kötött vagy megkötött termékértékesítési szerződés.
 • ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS – olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató elektronikusan nyújt a Szolgáltatás címzettjének egy online áruházon keresztül.
 • SZOLGÁLTATÁS VEVŐJE – (1) teljes cselekvőképességű természetes személy, és az általánosan alkalmazandó jogszabályok által előírt esetekben korlátozottan cselekvőképes természetes személy is; 2. jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezeti egység, amelyet a törvény cselekvőképességnek ismer el; – az Elektronikus szolgáltatás igénybevétele vagy használatának szándéka.
 • FOGYASZTÓI JOGOK TÖRVÉNYE – 2014. május 30-i törvény a fogyasztói jogokról (Journal of Laws of 2014, 827. tétel, módosítva)
 • RENDELÉS – Az Ügyfél akaratnyilatkozata, amelyet a Megrendelési űrlapon keresztül nyújtanak be, és amelynek célja közvetlenül a Termék értékesítési szerződés megkötése az Eladóval.

2. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK AZ online áruházban
2.1. Az Online áruházban a következő elektronikus szolgáltatások állnak rendelkezésre: Számla, Megrendelőlap és Hírlevél.

 • Számla – a Számla használata akkor lehetséges, ha az Ügyfél három egymást követő lépésből áll – (1) kitölti a regisztrációs űrlapot, (2) rákattint a “Számla létrehozása” mezőre és (3) megerősíti a Fiók létrehozásának hajlandóságát kattintással a megerősítő linken automatikusan elküldi a megadott e-mail címre. A regisztrációs űrlapon a címzettnek meg kell adnia a címzett következő adatait: név és vezetéknév / cégnév, cím (utca, ház / lakásszám, irányítószám, város, ország), e-mail cím, telefonszám, elérhetőség és Jelszó.
 • Az elektronikus számlaszolgáltatást határozatlan időre ingyenesen nyújtják. A Szolgáltatás igénybevevője bármikor, anélkül, hogy indokolna a Számla törlését (lemondás a Számláról), megfelelő kérést küldve a Szolgáltatónak, különösen e-mailben a következő címre: office@maribella.hu, timetradepl@gmail.com vagy írásban a következő címre: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország.
 • Megrendelési űrlap – a Megrendelési űrlapot attól a pillanattól kezdve használjuk, amikor a Vevő először tesz egy terméket a kosárba. A megrendelés akkor kerül leadásra, amikor a Vásárló összesen két egymást követő lépést – (1) a Megrendelőlap kitöltése és (2) a Megrendelőlap kitöltése után a “Vásárlás és fizetés” gombra kattintás az Áruház weboldalán – teljesít, addig a pontig a Vásárló által megadott adatok egyedileg módosíthatók (ehhez kövesse a megjelenő üzeneteket és az Áruház weboldalán elérhető információkat). A megrendelőlapon a Vevőnek a következő adatokat kell megadnia: név és vezetéknév, cím (utca, irányítószám, város, ország), e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám, valamint az adásvételi szerződésre vonatkozó adatok: termék/ek, termék/ek mennyisége, a termék/ek szállítási helye és módja, fizetési mód. Kizárólag természetes személyeknek történő értékesítés, akik nem vállalkozást működtetnek.
 • Az Elektronikus Megrendelőlap-szolgáltatást ingyenesen nyújtják, és egyedi, és akkor ér véget, amikor a Megrendelés rajta keresztül leadásra kerül, vagy ha az Ügyfél ezen keresztül nem adja le a Megrendelést.
 • Hírlevél – a Hírlevél használatára azután kerül sor, hogy kiválasztotta az online áruház e-mail címe alatt látható “Hírlevél” fülre, ahová a Hírlevél későbbi kiadásait elküldik, és az akciómezőre kattint.
 • Az elektronikus hírlevél szolgáltatás határozatlan időre ingyenes. A Szolgáltatás címzettjének lehetősége van bármikor lemondani a Hírlevelet (leiratkozni a Hírlevélről) és minden ok nélkül megadni a megfelelő kérést a Szolgáltatónak, különösen e-mailben a következő címre: office@maribella.hu, timetradepl@gmail.com vagy írásban: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország.

2.1.3. Hírlevél – a Hírlevél használatára azután kerül sor, hogy kiválasztotta az online áruház e-mail címe alatt látható “Hírlevél” fülön, ahová a Hírlevél későbbi kiadásait el kell küldeni, és rákattint a művelet mezőre. Ezután meg kell erősítenie a Hírlevél használatának hajlandóságát a visszaküldési üzenetben kapott linkre kattintva. Az e-mail cím megadásával beleegyezik e-mail címének feldolgozásába kereskedelmi és marketing információk küldése céljából.

2.1.3.1. Az elektronikus hírlevél szolgáltatás határozatlan időre ingyenes. A Szolgáltatás címzettjének bármikor és ok nélkül lehetősége van lemondani a Hírlevélről (leiratkozni a Hírlevélről) az e-mailben elküldött link használatával, vagy a Szolgáltató megfelelő kérésének elküldésével, különösen e-mailben. postai levél a következő címre: office@maribella.hu, timetradepl@gmail.com, vagy írásban a következő címre: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország.

2.2. A Szolgáltató által használt IKT-rendszerrel való együttműködés műszaki követelményei: (1) számítógép, laptop vagy más, internet-hozzáféréssel rendelkező multimédiás eszköz; (2) hozzáférés az elektronikus levélhez; (3) Internet böngésző: Mozilla Firefox 17.0 vagy újabb vagy Internet Explorer 10.0 vagy újabb, Opera 12.0 vagy újabb, Google Chrome 23.0. és újabb, Safari 5.0 és újabb, Microsoft Edge 25.10586.0.0 és újabb; (4) minimális ajánlott képernyőfelbontás: 1024 × 768; (5) amely lehetővé teszi a sütik és a Javascript használatát a webböngészőben.
2.3. A Szolgáltatás címzettje köteles az Internetes áruházat a törvényeknek és az erkölcsnek megfelelő módon használni, tiszteletben tartva a Szolgáltató és harmadik felek személyes jogait, valamint szerzői jogait és szellemi tulajdonát. A címzett az adatokat a tényeknek megfelelően köteles megadni. A címzettnek tilos illegális tartalmat szolgáltatnia.
2.4. Panaszos eljárás:

 • A Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszok és az Internetes áruház működésével kapcsolatos egyéb panaszok (kivéve az eljárást
  termékekre vonatkozó panasz, amelyet a Szabályzat 6. pontja jelzett), a Szolgáltatás címzettje például a következőket nyújthatja be:
 • írásban a következő címre: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország;
  elektronikus formában e-mailben a következő címre: office@maribella.hu, timetradepl@gmail.com
 • Javasoljuk, hogy a panaszleírásban szereplő szolgáltatást igénybe vevőnek: (1) a panasz tárgyával kapcsolatos információkat és körülményeket, különös tekintettel a szabálytalanság típusára és előfordulásának dátumára; (2) az ügyfél kérése; és (3) a panaszt benyújtó elérhetőségei – ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz Szolgáltató általi elbírálását. Az előző mondatban meghatározott követelmények csak ajánlások, és nem befolyásolják a panasz ajánlott leírása nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát.
 • A Szolgáltató a panaszra haladéktalanul, a benyújtás napjától számított legfeljebb 14 naptári napon belül válaszol.

3. AZ ELADÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI
3.1. Az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésére azután kerül sor, hogy az Ügyfél megrendelést adott le az Internetes áruházban található Megrendelőlap segítségével, a Szabályzat 2.1.2. Pontjának megfelelően.
3.2.3.2. Az Online áruház weboldalán feltüntetett termék ára magyar forintban van megadva, és tartalmazza az adókat.. A megrendelés tárgyát képező termék teljes ára, beleértve az adókat, valamint a szállítási költségeket (beleértve a szállítási, szállítási és postai szolgáltatások díjait) és egyéb költségeket, és ha ezen díjak összege nem határozható meg – a fizetni nekik, az Ügyfél tájékoztatást kap az online áruház weboldaláról a megrendelés leadásakor, ideértve azt is, amikor az Ügyfél kifejezi akaratát, hogy az adásvételi szerződés köti.
3.3. Az adásvételi szerződés megkötésének eljárása az online áruházban a Megrendelőlap segítségével.

 • Az adásvételi szerződés megkötése az Ügyfél és az eladó között azután történik, hogy az Ügyfél megrendelést adott le az Internetes áruházban, a Szabályzat 2.1.2. Pontjának megfelelően.
 • A Megrendelés leadása után az Eladó azonnal megerősíti annak átvételét, és egyúttal elfogadja a Megrendelést végrehajtásra. A Megrendelés átvételének megerősítése és végrehajtásának elfogadása úgy történik, hogy az Ügyfélnek a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címre megfelelő e-mailt küld, amely legalább az eladó nyilatkozatát tartalmazza a Megrendelés átvételéről és annak elfogadásáról. és megerősítést. Értékesítési megállapodás. Amint az Ügyfél megkapja a fenti e-mailt, az Ügyfél és az Eladó között értékesítési szerződés jön létre.

3.4. A megkötött adásvételi szerződés tartalmát rögzíti, biztonságossá teszi és az Ügyfél rendelkezésére bocsátja azáltal, hogy (1) a jelen Szabályzatot az Online áruház weboldalán biztosítja, és (2) elküldi az Ügyfélnek a levélben említett e-mail üzenetet. 3.3.2. Előírások. Az adásvételi szerződés tartalmát ezen felül az eladó online áruházának informatikai rendszerében regisztrálják és biztosítják.

4. A TERMÉK MÓDSZEREI ÉS FIZETÉSEI
4.1. Az Eladó a következő fizetési módokat biztosítja az Ügyfél számára az adásvételi szerződés alapján:

 • Fizetés készpénzben személyes átvételkor.
 • Fizetés banki átutalással az eladó bankszámlájára.
 • Elektronikus fizetés és kártyás fizetés a PayPal.com-on keresztül – az esetleges jelenlegi fizetési módokat az online áruház webhelyén, a fizetési módokról szóló információs fülön adjuk meg
 • Az elektronikus fizetési és fizetési kártyák elszámolása az Ügyfél választása szerint történik a PayPal.com-on keresztül. Az elektronikus fizetési és fizetési kártyák szolgáltatását a PayPal (Europe) Sa rl. & Cie, SCA, 5. emelet, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.

4.2. A fizetés dátuma:

 • Amennyiben az Ügyfél banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy hitelkártyával történő fizetés módját választja, az Ügyfél köteles a fizetést az adásvételi szerződés napjától számított 7 naptári napon belül teljesíteni.
 • Ha az Ügyfél az utánvétet vagy az utánvéttel történő fizetést választja, akkor az Ügyfél köteles a fizetést a szállításkor teljesíteni.

5. A TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ÁTVÉTELÉNEK KÖLTSÉGE, MÓDSZERE ÉS SZAKASZA
5.1. A termékek szállítása Magyarországon elérhető.
5.2. A termék vevőnek történő szállítása fizetendő, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik. A termékek szállításának költségeit (beleértve a szállítási, szállítási és postai szolgáltatások adóit) az online áruház honlapján, a szállítási költségekkel és a megrendeléssel kapcsolatos információkkal ellátott fülön jelzik az Ügyfélnek, ideértve azt is, amikor az Ügyfél szeretné, ha az adásvételi szerződés kötelezi.
5.2.1 Az ingyenes szállítás az áruház honlapján megadott összegtől érvényes, csak előre fizetett megrendelésekre.
5.2.2 A telefonos megrendeléseket csak utánvéttel küldjük és hajtjuk végre.
5.3. A Termék személyes vétele az Ügyfél részéről ingyenes.
5.4. Az Eladó a következő szállítási vagy begyűjtési módszereket biztosítja az Ügyfél számára a Termék átadására vagy átvételére:

 • Futárszállítás.
 • Futárral történő kézbesítés kézbesítéskor.
 • Személyes átvétel elérhető: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország – az Eladóval egyeztetett dátumot követő munkanapokon.

5.5. A Termék vevőnek történő átadásának ideje legfeljebb 20 munkanap, kivéve, ha a Termékleírásban vagy a Megrendelésben más időpontot határoznak meg. Különböző szállítási határidővel rendelkező termékek esetében a szállítási dátum tekinthető a leghosszabbnak. Az előrendeléseknél a szállítási idő fel van tüntetve minden terméknél. Lehetséges a dátum elhalasztása, amelyről e-mailben, telefonon vagy SMS-ben azonnal értesítjük az ügyfelet a megrendelésben megadott számra. Az ügyfél által megrendelt áruk hiányában az ügyfélszolgálati iroda felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, hogy megváltoztassa a kiválasztott árut, vagy visszatérítse a pénzt az általa megjelölt számlára. A termék vevőnek történő eljuttatásának kezdete a következőképpen számítandó:
• Ha az Ügyfél banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy fizetési kártyával történő fizetési módot választja – az Eladó bankszámlájának vagy elszámolási számlájának jóváírásától számítva.
• Ha az Ügyfél az utánvétes fizetési módot választja – az adásvételi szerződés napjától számítva.
5.6. A Termék rendelkezésre állása a Vásárló által történő begyűjtésre – ha az Ügyfél személyes Termékgyűjteményt választ, a Termék 20 munkanapon belül készen áll a Begyűjtésre, kivéve, ha a Termékelhelyezés leírásában vagy helyén más megrendelés dátuma szerepel . Különböző előállítási dátummal rendelkező termékek esetében a gyűjtésre való előkészítés ideje a leghosszabb. Az előrendeléseknél a szállítási idő fel van tüntetve minden terméknél. Lehetséges a dátum elhalasztása, amelyről e-mailben, telefonon vagy SMS-ben azonnal értesítjük az ügyfelet a megrendelésben megadott számra. Az ügyfél által megrendelt áruk hiányában az ügyfélszolgálati iroda felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, hogy megváltoztassa a kiválasztott árut, vagy visszatérítse a pénzt az általa megjelölt számlára. Az Eladót az Elnök ezen felül tájékoztatja arról, hogy a Termék rendelkezésre áll-e a begyűjtésre. A Terméknek az Ügyfél általi átvételre való felkészülésének kezdete a következő jelentéssel bír: • Ha az Ügyfél banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy fizetési kártyával történő fizetés módját választja – az Eladó bankszámlájának vagy elszámolási számlájának jóváírásától számítva. • Ha az Ügyfél az utánvétes fizetési módot választja – az adásvételi szerződés napjától számítva.

6. TERMÉK PANASZ
6.1. Az eladó Ügyféllel szembeni felelősségének alapját és terjedelmét, ha az eladott termék fizikai vagy jogi hibával (garanciával) rendelkezik, az általánosan alkalmazandó törvények határozzák meg, különösen a Polgári Törvénykönyv (különösen a Polgári Törvénykönyv 556–576. Cikke) ). 2014. december 24-ig megkötött adásvételi szerződések esetében. Az eladó felelősségének alapja és terjedelme az Ügyféllel szemben, aki természetes személy a Terméket szakmai vagy üzleti tevékenységhez nem kapcsolódó célokra, a Termék adásvételi szerződésnek való meg nem felelésére vásárolja meg. , az általános jog alkalmazandó rendelkezései határozzák meg, különösen a fogyasztási cikkek értékesítésének különös feltételeiről és a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló, 2002. július 27-i törvény (2002. évi Jogi Közlöny, 141. szám, 1176. cikk, módosítva) ).
6.2. Az Eladó köteles az Ügyfelet hibátlan Termékkel ellátni. Az Eladónak a termékhibáért való felelősségéről és az Ügyfél jogairól részletes információkat az Online áruház webhelyének Panaszok lapján talál.
6.3. Az ügyfél panaszt nyújthat be, például:

 • írásban a következő címre: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország;
 • elektronikus formában e-mailben a következő címre: office@maribella.hu, timetradepl@gmail.com

6.4. Javasoljuk, hogy az ügyfél a panasz leírásában adja meg: (1) a panasz tárgyával kapcsolatos információkat és körülményeket, különös tekintettel a hiba típusára és időpontjára; (2) követelheti, hogy a Termék betartsa az Értékesítési Megállapodást, vagy nyilatkozatot az árcsökkentésről vagy az Adásvételi Szerződésből való elállásról; és (3) a panaszt benyújtó személy elérhetőségei – ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz Eladó általi elbírálását. Az előző mondatban meghatározott követelmények csak ajánlások, és nem befolyásolják a panasz ajánlott leírása nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát.
6.5. Az Eladó az Ügyfél panaszára haladéktalanul, legfeljebb a benyújtásának napjától számított 14 naptári napon belül válaszol. Ha az Ügyfél, aki fogyasztó, a termék cseréjét vagy a hiba elhárítását követelte, vagy árcsökkentési nyilatkozatot nyújtott be, megjelölve az árcsökkentés összegét, és az Eladó nem válaszolt erre a kérésre 14 naptári napon belül, hogy a kérés indokolt volt.
6.6. A jótállási jogokat gyakorló ügyfél köteles a hibás terméket a következő címre szállítani: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország. Fogyasztó Ügyfél esetében a Termék szállításának költségeit az Eladó viseli, nem Vásárló esetén a szállítás költségét az Ügyfél viseli. Ha a Termék típusa vagy telepítési módja miatt a Termék szállítása az Ügyfél részéről rendkívül nehézkes lenne, akkor az Ügyfél köteles a Terméket az Eladó rendelkezésére bocsátani azon a helyen, ahol a Termék található.

7. A PANASZOK KEZELÉSÉNEK ÉS A PANASZOK VIZSGÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI, ÉS AZ ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI SZABÁLYOK
7.1. Részletes információ a fogyasztónak minősülő Ügyfél peren kívüli panasztételi és jogorvoslati módszerek alkalmazásának lehetőségéről, valamint az ezekhez az eljárásokhoz való hozzáférés szabályai a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján érhetők el: https : //uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich. php.
7.2. Van egy kapcsolattartó pont a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnökével is (tel. 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl vagy írásban: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varsó, Lengyelország.), Kinek feladata többek között segítség nyújtása a fogyasztóknak a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos ügyekben.
7.3. A fogyasztónak a következő példamutató lehetőségei vannak a peren kívüli panasz- és jogorvoslati módszerek alkalmazására: (1) vitarendezés iránti kérelem állandó állandó fogyasztói bíróságon (további információ: http://www.spsk.wiih.org.pl/ ); (2) peren kívüli vitarendezés iránti kérelem a Kereskedelmi Felügyelet Tartományi Ellenőréhez (további információk az eladó értékesítési helyéért felelős ellenőr honlapján); és (3) ügyvéd vagy társadalmi (önkormányzati) fogyasztói szervezet segítsége, amelynek törvényi feladatai közé tartozik a fogyasztóvédelem (beleértve a Fogyasztói Szövetséget, a Lengyel Fogyasztók Szövetségét). Tanácsot nyújtanak többek között e-mailben az atady@dlakonsumentow.pl címre és a 801 440 220 ügyfélszolgálatra (a telefonvonal munkanapokon 8: 00-18: 00 óra között tart nyitva, csatlakozási díj a az üzemeltető tarifája).
7.4. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található egy platform a fogyasztók és vállalkozók közötti online viták uniós szintű megoldására (ODR platform). Az ODR platform egy interaktív és többnyelvű webhely, amely egyablakos ügyintézési pontokat tartalmaz azoknak a fogyasztóknak és vállalkozóknak, akik az online adásvételi szerződésből vagy szolgáltatási szerződésből eredő szerződéses kötelezettségek vitájának peren kívüli rendezését kérik (további információ a platform honlapján vagy a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. A MEGÁLLAPODÁS ELLENŐRZÉSI JOGA (2014. DECEMBER 25-én KÖTÖTT ELADÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZIK)
8.1. A távmőködési szerzıdést megkötött fogyasztó 14 naptári napon belül indoklás nélkül és költség nélkül elállhat ettıl, kivéve a pontban meghatározott költségeket. A Szabályzat 8.8. A határidő betartásához elegendő nyilatkozatot küldeni annak lejárta előtt. Az elállási nyilatkozatot be lehet nyújtani, például:

 • írásban a következő címre: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország;
 • elektronikus formában e-mailben a következő címre: office@maribella.hu, timetradepl@gmail.com

8.2. Az elállási űrlap mintája a fogyasztói jogokról szóló törvény 2. mellékletében található, és ezenkívül elérhető az előírások 11. pontjában és az online áruház honlapján az elállási táblázatban. A fogyasztó használhatja az űrlapsablont, de ez nem kötelező.
8.3. A szerződéstől való elállás időtartama kezdődik:

 • olyan szerződésért, amelynek alapján az Eladó kiadja a Terméket, köteles tulajdonjogot átengedni (például Adásvételi Szerződés) – a Termék birtokában a fogyasztó vagy az általa kijelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik fél által, és olyan szerződés esetében, amely: (1) számos olyan termékre vonatkozik, amelyeket külön-külön, tételenként vagy részenként szállítanak – az utolsó termék, tétel vagy rész birtokába kerülésétől kezdve, vagy (2) a termékek meghatározott időtartamra szóló rendszeres szállításából áll időszak – az első Termék birtoklása révén;
 • egyéb szerződések esetében – a szerződés napjától számítva.

8.4. Távszerződésből való elállás esetén a szerződés semmisnek tekintendő.
8.5. Az Eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszafizetni a Fogyasztónak az általa teljesített összes kifizetést, beleértve a termék szállítási költségeit is (kivéve a termék szállítási költségeit) a Fogyasztó által választott szállítási mód, amely nem a legolcsóbb szokásos kézbesítési mód. elérhető az Internetes áruházban). Az eladó a fizetést a fogyasztó által használt fizetési móddal téríti vissza, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett egy másik visszafizetési módba, amely nem jelent költségeket számára. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy a Terméket magától a fogyasztótól gyűjtse be, akkor visszatarthatja a fogyasztótól kapott kifizetések megtérítését mindaddig, amíg a Terméket visszaküldik, vagy a fogyasztó vissza nem igazolja, attól függően, melyik esemény következik be először.
8.6. A fogyasztó köteles haladéktalanul, legkésőbb a szerződéstől való elállásától számított 14 naptári napon belül visszaküldeni a Terméket az Eladónak, vagy átadni az Eladó által felhatalmazott személynek átvétel céljából, kivéve, ha az Eladó felajánlotta, hogy választ magát a terméket. A határidő betartásához elegendő a Terméket annak lejárta előtt visszaküldeni. A fogyasztó visszaküldheti a Terméket a következő címre: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Lengyelország.
8.7. A fogyasztó felelős a termék értékének csökkenéséért, amely annak használatából ered, amely meghaladja a termék jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket.
8.8. A fogyasztó szerződésből való elállásával kapcsolatos lehetséges költségek, amelyeket a fogyasztó köteles viselni:

 • Ha a fogyasztó a Termék kézbesítésének módját választotta, akkor az Online áruházban elérhető legolcsóbb rendszeres szállítás módja mellett az Eladó nem köteles megtéríteni a fogyasztónál felmerülő többletköltségeket.
 • A fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit.
 • Olyan termék esetében, amely szolgáltatás, amelynek nyújtása – a fogyasztó kifejezett kérésére – a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt kezdődött, a fogyasztó a kérelem benyújtása után élhet a szerződés elállási jogával. köteles fizetni a nyújtott szolgáltatásokért a szerződés elállásáig. A fizetendő összeget a nyújtott szolgáltatás terjedelmével arányosan kell kiszámítani, figyelembe véve a szerződésben megállapított árat vagy díjazást. Ha az ár vagy a javadalmazás túlzott, akkor ennek az összegnek a kiszámításának alapja a nyújtott szolgáltatás piaci értéke.

8.9. A távollevői szerződéstől való elállás joga a Fogyasztót nem illeti meg a következő szerződésekkel kapcsolatban:

 • (1) szolgáltatásnyújtás esetén, ha az eladó teljes körűen teljesítette a szolgáltatást a fogyasztó kifejezett beleegyezésével, akit a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztattak arról, hogy miután az eladó teljesítette a szolgáltatást, elveszíti a jogát elállni a szerződéstől; (2) amelyben az ár vagy a javadalmazás a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, amelyek felett az eladónak nincs ellenőrzése, és amelyek a szerződésből való elállás határideje előtt bekövetkezhetnek; (3) amelyben a szolgáltatás tárgya nem előregyártott, nem előre gyártott cikk, amelyet a fogyasztó előírásai szerint gyártottak, vagy egyéni igényeinek kielégítésére szolgál; (4) amelyben a szolgáltatás tárgya gyorsan romló vagy rövid eltarthatóságú termék; (5) amelyben a szolgáltatás tárgya egy zárt csomagolásban szállított termék, amelyet a csomag felnyitása után nem lehet egészségügyi vagy higiéniai okokból visszaküldeni, ha a csomagot a kiszállítás után kinyitották; (6) amelyekben a szolgáltatás tárgya olyan termékek, amelyek a szállítás után jellegüknél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódnak más dolgokhoz; (7) amennyiben a szolgáltatás tárgya alkoholos ital, amelynek árában az adásvételi szerződés megkötésében állapodtak meg, és amelynek szállítására csak 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelynek értéke a piaci ingadozásoktól függ , amely felett az Eladónak nincs ellenőrzése; (8) ha a fogyasztó kifejezetten felkérte az Eladót, hogy keresse fel őt sürgős javítás vagy karbantartás céljából; ha az eladó a fogyasztó által kértektől eltérő kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, vagy Termékeket szállít, a Fogyasztónak jogában áll elállni a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészektől eltérő kiegészítő szolgáltatások vagy termékek szerződésétől; (9) amelyben a szolgáltatás tárgya hang- vagy képfelvétel vagy zárt csomagolásban szállított számítógépes szoftver, ha a csomagot a kézbesítést követően nyitották meg; 10. újságok, folyóiratok vagy folyóiratok kézbesítésére, az előfizetői szerződések kivételével; (11) nyilvános árverés útján kötötték meg; (12) szálláslehetőségek biztosítása, nem lakossági célokra, áruszállítás, autókölcsönzés, vendéglátás, szabadidős, szórakoztató, sport- vagy kulturális események biztosítása, ha a szerződés meghatározza a szolgáltatás nyújtásának napját vagy időszakát; (13) nem tartós adathordozón tárolt digitális tartalom szállítására,

9. KIZÁRÓLAG NEM ÜZLETI CÉLÚ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Az online áruházon keresztül kötött szerződéseket magyar nyelven kötik meg.
10.2. Az előírások módosítása:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy fontos okokból, azaz a jogszabályok megváltoztatásával módosítsa a szabályozásokat; a fizetési és kézbesítési módszerek változásai – olyan mértékben, amennyiben ezek a változások befolyásolják a jelen szabályzat rendelkezéseinek végrehajtását.
A jelen szabályzatnak megfelelő folyamatos jellegű szerződések megkötése esetén (pl. Elektronikus szolgáltatások nyújtása – számla) a módosított szabályzat az Ügyfélre nézve kötelező, ha a Kbt. A Polgári Törvénykönyv 384. és 384. cikke [1], azaz az Ügyfelet megfelelően tájékoztatták a változásokról, és a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül nem bontotta fel a szerződést. Ha a szabályozás megváltoztatása új adók bevezetéséhez vagy a jelenlegi adók emelkedéséhez vezetne, akkor a fogyasztónak minősülő Ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől.
Folyamatos szerződéseken kívüli szerződések megkötése esetén, a jelen előírásoknak (pl. Adásvételi szerződés) megfelelően, a szabályozás módosítása semmilyen módon nem érinti a szolgáltatások kedvezményezettjeinek / ügyfeleinek megszerzett jogait, akik a hatálybalépés előtt fogyasztók. . a szabályozások, különösen a rendeletek módosításainak ereje. hatás a már leadott vagy leadott Megrendelésekre és a megkötött, végrehajtott vagy befejezett értékesítési megállapodásokra.

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy fontos okokból, azaz a jogszabályok megváltoztatásával módosítsa a szabályozásokat; a fizetési és kézbesítési módszerek változásai – olyan mértékben, amennyiben ezek a változások befolyásolják a jelen szabályzat rendelkezéseinek végrehajtását.
 • A jelen szabályzatnak megfelelő folyamatos jellegű szerződések megkötése esetén (pl. Elektronikus szolgáltatások nyújtása – számla) a módosított szabályzat az Ügyfélre nézve kötelező, ha a Kbt. A Polgári Törvénykönyv 384. és 384. cikke [1], azaz az Ügyfelet megfelelően tájékoztatták a változásokról, és a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül nem bontotta fel a szerződést. Ha a szabályozás megváltoztatása új adók bevezetéséhez vagy a jelenlegi adók emelkedéséhez vezetne, akkor a fogyasztónak minősülő Ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől.
 • Folyamatos szerződéseken kívüli szerződések megkötése esetén, a jelen előírásoknak (pl. Adásvételi szerződés) megfelelően, a szabályozás módosítása semmilyen módon nem érinti a szolgáltatások kedvezményezettjeinek / ügyfeleinek megszerzett jogait, akik a hatálybalépés előtt fogyasztók. . a szabályozások, különösen a rendeletek módosításainak ereje. hatás a már leadott vagy leadott Megrendelésekre és a megkötött, végrehajtott vagy befejezett értékesítési megállapodásokra.

10.3. Az áruk feletti rendelkezési jog átruházásra kerül, amikor a vevő megkapja az árut a futártól (fuvarozótól).
10.4. A Vevő kéri a számla kiállítását, a számla helyesbítését elektronikus formában és elektronikus úton történő elküldését.
10.5. A jelen szabályozás hatálya alá nem tartozó kérdésekben a lengyel törvény általánosan alkalmazandó rendelkezéseit kell alkalmazni, különösen: a Polgári Törvénykönyvet; az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény (Journal of Laws 2002, 144. szám, 1204. tétel, módosítva); 2014. december 24-ig fogyasztói ügyfelekkel kötött adásvételi szerződések esetében – a veszélyes termék által okozott egyes fogyasztói jogok védelméről és felelősségéről szóló, 2000. március 2-i törvény rendelkezései (Journal of Laws of 2000., 22. szám.) , módosított 271. tétel) és a fogyasztói értékesítés különleges feltételeiről és a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló, 2002. július 27-i törvény (Journal of Laws, 2002, 141. szám, 1176, módosított szöveg); 2014. december 25-től fogyasztóként kötött ügyfelekkel kötött adásvételi szerződések esetében – a fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30-i törvény rendelkezései (2014. évi Jogi Közlöny, módosított 827. tétel); és az általánosan alkalmazandó jog egyéb vonatkozó rendelkezései

11. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK FORMA
(2. FÜGGELÉK A FOGYASZTÓI JOGOKRÓL szóló törvényhez)
Kivonási űrlap mintája
(ezt az űrlapot csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha el akarsz mondani a szerződéstől)

– Címzett:
TIMETRADE PIOTR BOŻEK
ul. Grażyńskiego 40,
43-300 Bielsko-Biała
Lengyelország
maribella.hu
office@maribella.hu, timetradepl@gmail.com

– Én / mi (*) ezúton tájékoztatjuk / tájékoztatjuk (*) a következő tételek adásvételi szerződéséből való elállásomról (*) a következő tételek szállítására vonatkozó szerződés (*) a teljesítésből álló konkrét munkára vonatkozó szerződés a következő tételek közül (*) / a következő szolgáltatás nyújtásához (*)
– A szerződés megkötésének dátuma (*) / nyugta (*)
– a fogyasztó (k) neve és vezetékneve
– A fogyasztó (k) címe
– A fogyasztó (k) aláírása (csak akkor, ha az űrlapot papír formában küldik el)
– Adatok
(*) A nem kívánt törlendő.

12. Hozzájárulás a számla elküldéséhez elektronikus formában
A felkínált termékeket megvásárló minden ügyfél elfogadja a számlák és a helyesbítő számlák elektronikus formában történő kiállítását és elküldését az Eladó által a cikknek megfelelően. 106n bekezdés. Az áruk és szolgáltatások adóról szóló, 2004. március 11-i törvény 1. cikke (azaz a 2016. évi Journal of Laws, módosított 710. tétel). Az e-mail cím megadása egyenértékű az elektronikus számla átvételének elfogadásával. A számlákat az e-mail címre küldjük, amikor az ügyfél megkapja a csomagot a futártól. A számlákhoz nem szükséges bélyegző és aláírás. A helyesbítő számlákat elektronikus úton küldjük el, és a vevőnek vissza kell igazolnia a nyugtát.

Értékesítés csak természetes személyek számára, akik nem működtetnek vállalkozást.