Kontakt


  1. Pisemnie na adres:
   REXO RADOSŁAW GAŁUSZKA, ul. Towarowa 26/50, 43-300 Bielsko-Biała

  1. Za pomocą poczty elektronicznej:
   bok@rexo.com.pl

  1. Telefonicznie pod numerem:
   33 482-43-36